JR東日本

上越線

Joetsu Line

2018_03_06_7.jpg

高崎問屋町

Takasakitonyamachi St.

下り列車

​2番のりば

Map

© 2017 - 2019 Photrain.